[NL] Kịch truyền thanh


《如狼》Trailer

——STAFF——

Nguyên tác:Vạn Diệt Chi Thương
Kế hoạch:Ngoạn hỏa đích hắc miêu【Dực chi Thanh】
Đạo diễn/Giám chế:Ngoạn hỏa đích hắc miêu【Dực chi Thanh】、Mê ảnh hành tung【Luyến luyến mỹ âm】
Biên kịch:Mê ảnh hành tung【Luyến luyến mỹ âm】
Hậu kỳ:Đại B
Poster:Ngục Điệp Vũ
Tổng hợp hậu kỳ:Mê ảnh hành tung【Luyến luyến mỹ âm】
Tuyên truyền:Phỉ Mộ【7.Day】

——CAST——

(Liệt kê theo thứ tự xuất hiện của nhân vật)
Chu Mặc:Trùng Trùng【Tiễn đao kịch đoàn】(Bạn có tin tưởng vào vận mệnh không? Cho dù tin hay không…)
Người kể chuyện:Lạc Thủy(Đời người ai rồi cũng có một người để yêu thương…)
Feld:Holynight(Tôi hy vọng anh có thể nhớ rõ ngày đó,13/11/2008…)
Lục Hoa Thiên:Thủy Dịch Đông Hoa【Lưu Thanh Tuế Nguyệt】(Anh chỉ cần có tôi là đủ。Từ nay về sau…)
Mile:Lục Linh【Dực chi Thanh】(Cho dù anh có tin hay không…)
Vạn Tình:A Xuân【Thiên lại chi tinh】(Nếu cậu thật sự coi trọng người đó,thì hãy yêu hết mình đi…)
Jack:W!ll(Feld——Tôi……Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa…)

《Như Lang》Ca khúc chủ đề 《Xin lỗi, tôi yêu em 》
Nguyên xướng:Nhóm 1983
Cover:Trùng Trùng【Tiễn đao kịch đoàn】

Chuyển ngữ: Hạ Vũ

这熟悉的天气
Zhè shú xī de tiān qì
Giá thục tất đích thiên khí
Tiết trời quen thuộc này

留在深处的记忆
Liú zài shēn chù de jì yì
Lưu tại thâm xử đích kí ức
Vẫn tồn tại sâu trong kí ức

似乎那次我们相遇
Sì hū nà cì wǒ men xiāng yù
Tự hồ na thứ ngã môn tương ngộ
Dường như từ lúc chúng ta mới gặp nhau

是缘分前世的累积
Shì yuán fēn qián shì de lèi jī
Thị duyên phân tiền thế đích luy tích
Đã là duyên phận tích lại từ kiếp trước

那曾经的旋律
Nà céng jīng de xuán lǜ
Na tằng kinh đích toàn luật
Giai điệu của ngày xưa ấy

却不能再次响起
Què bù néng zài cì xiǎng qǐ
Tức bất năng tái thứ hưởng khởi
Đã không thể cất lên thêm lần nữa

是否我们无法逃避
Shì fǒu wǒ men wú fǎ táo bì
Thị phủ ngã môn vô pháp đào tị
Dù chúng ta có thể thoát khỏi

早已注定的结局
Zǎo yǐ zhù dìng de jié jú
Tảo dĩ chú định đích kết cục
Kết cục đã định sẵn từ trước này hay không

而距离
Ér jù lí
Nhi cự li
Thì với khoảng cách này

我们在不同轨迹
Wǒ men zài bù tóng guǐ jī
Ngã môn tại bất đồng quỹ tích
Chúng ta đã không còn chung đường nữa

再多的努力也是悲戚
Zài duō de nǔ lì yě shì bēi qī
Tái đa đích nỗ lực dã thị bi thích
Cho dù có cố gắng hơn cũng chỉ thêm đau thương

在心底千万次的练习
Zài xīn dǐ qiān wàn cì de liàn xí
Tại tâm để thiên vạn thứ đích luyện tập
Dù trong thâm tâm đã luyện tập hàng ngàn lần

千万次不停的温习
Qiān wàn cì bù tíng de wēn xí
Thiên vạn thứ bất đình đích ôn tập
Cũng không ngừng ôn lại hàng vạn lần

只怕已来不及
Zhǐ pà yǐ lái bù jí
Chỉ phạ dĩ lai bất cập
Chỉ e rằng đã không còn kịp nữa

.

.

只是还没告诉你
Zhǐ shì hái méi gào sù nǐ
Chỉ thị hoàn một cáo tố nhĩ
Chỉ là Tôi chưa nói với Người một câu

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Xin lỗi, Tôi yêu Người

没有你我无法呼吸
Méi yǒu nǐ wǒ wú fǎ hū xī
Một hữu nhĩ ngã vô pháp hô hấp
Không có Người Tôi không thể nào thở nổi

我不能看你泪流了几公里
Wǒ bù néng kàn nǐ lèi liú le jī gōng lǐ
Ngã bất năng khán nhĩ lệ lưu liễu kỉ công lí
Tôi không thể chỉ đứng nhìn Người khóc từ xa

只是我还没有鼓足勇气
Zhǐ shì wǒ hái méi yǒu gǔ zú yǒng qì
Chỉ thị ngã hoàn một hữu cổ túc dũng khí
Chỉ vì Tôi không có đủ dũng khí

还没告诉你
Hái méi gào sù nǐ
Hoàn một cáo tố nhĩ
Tôi vẫn chưa nói với Người một câu

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Xin lỗi, Tôi yêu Người

就算有一天脱离了身体
Jiù suàn yǒu yī tiān tuō lí le shēn tǐ
Tựu toán hữu nhất thiên thoát li liễu thân thể
Dù mai này hồn có lìa khỏi xác

我依然这样的死心塌地
Wǒ yī rán zhè yáng de sǐ xīn tā dì
Ngã y nhiên giá dạng đích tử tâm tháp địa (1)
Thì lòng Tôi vẫn vẹn nguyên

.

.

这熟悉的天气
Zhè shú xī de tiān qì
Giá thục tất đích thiên khí
Tiết trời quen thuộc này

留在深处的记忆
Liú zài shēn chù de jì yì
Lưu tại thâm xử đích kí ức
Vẫn tồn tại sâu trong kí ức

似乎那次我们相遇
Sì hū nà cì wǒ men xiāng yù
Tự hồ na thứ ngã môn tương ngộ
Dường như từ lúc chúng ta mới gặp nhau

是缘分前世的累积
Shì yuán fēn qián shì de lèi jī
Thị duyên phân tiền thế đích luy tích
Đã là duyên phận tích lại từ kiếp trước

那曾经的旋律
Nà céng jīng de xuán lǜ
Na tằng kinh đích toàn luật
Giai điệu của ngày xưa ấy

却不能再次响起
Què bù néng zài cì xiǎng qǐ
Tức bất năng tái thứ hưởng khởi
Đã không thể cất lên thêm lần nữa

是否我们无法逃避
Shì fǒu wǒ men wú fǎ táo bì
Thị phủ ngã môn vô pháp đào tị
Dù chúng ta có thể thoát khỏi

早已注定的结局
Zǎo yǐ zhù dìng de jié jú
Tảo dĩ chú định đích kết cục
Kết cục đã định sẵn từ trước này hay không

而距离
Ér jù lí
Nhi cự li
Thì với khoảng cách này

我们在不同轨迹
Wǒ men zài bù tóng guǐ jī
Ngã môn tại bất đồng quỹ tích
Chúng ta đã không còn chung đường nữa

再多的努力也是悲戚
Zài duō de nǔ lì yě shì bēi qī
Tái đa đích nỗ lực dã thị bi thích
Cho dù có cố gắng hơn cũng chỉ thêm đau thương

在心底千万次的练习
Zài xīn dǐ qiān wàn cì de liàn xí
Tại tâm để thiên vạn thứ đích luyện tập
Dù trong thâm tâm đã luyện tập hàng ngànlần

千万次不停的温习
Qiān wàn cì bù tíng de wēn xí
Thiên vạn thứ bất đình đích ôn tập
Cũng không ngừng ôn lại hàng vạn lần

只怕已来不及
Zhǐ pà yǐ lái bù jí
Chỉ phạ dĩ lai bất cập
Chỉ sợ là đã không còn kịp nữa

.

.

只是还没告诉你
Zhǐ shì hái méi gào sù nǐ
Chỉ thị hoàn một cáo tố nhĩ
Chỉ là Tôi chưa nói với Người một câu

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Xin lỗi, Tôi yêu Người

没有你我无法呼吸
Méi yǒu nǐ wǒ wú fǎ hū xī
Một hữu nhĩ ngã vô pháp hô hấp
Không có Người Tôi không thể nào thở nổi

我不能看你泪流了几公里
Wǒ bù néng kàn nǐ lèi liú le jī gōng lǐ
Ngã bất năng khán nhĩ lệ lưu liễu kỉ công lí
Tôi không thể chỉ đứng nhìn Người khóc từ xa

只是我还没有鼓足勇气
Zhǐ shì wǒ hái méi yǒu gǔ zú yǒng qì
Chỉ thị ngã hoàn một hữu cổ túc dũng khí
Chỉ vì Tôi không có đủ dũng khí

还没告诉你
Hái méi gào sù nǐ
Hoàn một cáo tố nhĩ
Tôi vẫn chưa nói với Người một câu

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Xin lỗi, Tôi yêu Người

就算有一天脱离了身体
Jiù suàn yǒu yī tiān tuō lí le shēn tǐ
Tựu toán hữu nhất thiên thoát li liễu thân thể
Dù mai này hồn có lìa khỏi xác

我依然这样的死心塌地
Wǒ yī rán zhè yáng de sǐ xīn tā dì
Ngã y nhiên giá dạng đích tử tâm tháp địa
Thì lòng Tôi vẫn vẹn nguyên

.

.

我不能听信别人
Wǒ bù néng tīng xìn bié rén
Ngã bất năng thính tín biệt nhân
Tôi không thể tin tưởng người ta nói

为我做好的安排
Wèi wǒ zuò hǎo de ān pái
Vi ngã tố hảo đích an bài
Vì Tôi mà an bài ổn thỏa

我知道现在的你
Wǒ zhī dào xiàn zài de nǐ
Ngã tri đạo hiện tại đích nhĩ
Tôi chỉ biết Người bây giờ

对我有多么的依赖
Duì wǒ yǒu duō yāo de yī lài
Đối ngã hữu đa yêu đích y lại
Đối với Tôi ỷ lại như thế nào

我相信你一定
Wǒ xiāng xìn nǐ yī dìng
Ngã tương tín nhĩ nhất định
Tôi tin tưởng Người nhất định

还在原地为我等待
Hái zài yuán dì wèi wǒ děng dài
Hoàn tại nguyên địa vi ngã đẳng đãi
Vẫn đợi Tôi ở nơi đó

因为你而我存在
Yīn wèi nǐ ér wǒ cún zà
Nhân vi nhĩ nhi ngã tồn tại
Bởi vì Người mà Tôi mới tồn tại

别离开我的爱
Bié lí kāi wǒ de ài
Biệt li khai ngã đích ái
Nên xin Người đừng rời xa Tôi, tình yêu của Tôi

.

.

还没告诉你
Hái méi gào sù nǐ
Hoàn một cáo tố nhĩ
Tôi vẫn chưa nói với Người

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Rằng xin lỗi, Tôi yêu Người

没有你我无法呼吸
Méi yǒu nǐ wǒ wú fǎ hū xī
Một hữu nhĩ ngã vô pháp hô hấp
Không có Người Tôi không thể thở nổi

我不能看你泪流了几公里
Wǒ bù néng kàn nǐ lèi liú le jī gōng lǐ
Ngã bất năng khán nhĩ lệ lưu liễu kỉ công lí
Tôi không thể chỉ đứng nhìn Người khóc từ xa

只是我还没有鼓足勇气
Zhǐ shì wǒ hái méi yǒu gǔ zú yǒng qì
Chỉ thị ngã hoàn một hữu cổ túc dũng khí
Chỉ vì Tôi không có đủ dũng khí

还没告诉你
Hái méi gào sù nǐ
Hoàn một cáo tố nhĩ
Tôi vẫn còn chưa nói với Người

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Rằng xin lỗi, tôi yêu người

Méi yǒu nǐ wǒ wú fǎ hū xī
Một hữu nhĩ ngã vô pháp hô hấp
Không có người tôi không thể thở nổi

我不能看你泪流了几公里
Wǒ bù néng kàn nǐ lèi liú le jī gōng lǐ
Ngã bất năng khán nhĩ lệ lưu liễu kỉ công lí
Tôi không thể chỉ đứng nhìn Người khóc từ xa

只是我还没有鼓足勇气
Zhǐ shì wǒ hái méi yǒu gǔ zú yǒng qì
Chỉ thị ngã hoàn một hữu cổ túc dũng khí
Chỉ vì tôi không có đủ dũng khí

还没告诉你
Hái méi gào sù nǐ
Hoàn một cáo tố nhĩ
Tôi vẫn còn chưa nói với Người

对不起我爱你
Duì bù qǐ wǒ ài nǐ
Đối bất khởi ngã ái nhĩ
Rằng tôi xin lỗi, tôi yêu người

就算有一天脱离了身体
Jiù suàn yǒu yī tiān tuō lí le shēn tǐ
Tựu toán hữu nhất thiên thoát li liễu thân thể
Dù mai này hồn có lìa khỏi xác

我依然无法与你分离
Wǒ yī rán wú fǎ yǔ nǐ fēn lí
Ngã y nhiên vô pháp dữ nhĩ phân li
Tôi cũng không thể xa rời Người

还要和你继续在一起
Hái yào hé nǐ jì xù zài yī qǐ
Hoàn yếu hòa nhĩ kế tục tại nhất khởi
Lại cùng Người tiếp tục ở bên nhau

对你说上那句我爱你
Duì nǐ shuō shàng nà jù wǒ ài nǐ
Đối nhĩ thuyết thượng na cú ngã ái nhĩ
Để nói với Người một câu rằng Tôi yêu Người.

————————

Chú thích:

(1) Tử tâm tháp địa (死心塌地): khăng khăng một mực, quyết một lòng

————————

Bản gốc của nhóm 1983 cho bạn nào muốn nghe thêm

Chẳng hiểu sao dù giọng hát của “Chu Mặc” không hẳn là hay cho lắm, nhưng mình lại thích bản cover của bạn ấy hơn, thích cái cách bạn ấy hát bằng trái tim, giống như đang nghe tâm sự của chính bạn ấy vậy ý (mặc dù mình vẫn nghĩ bài này nên để 1 trong 3 tiểu công hát mới hợp)

———————–

XiaoYu lảm nhảm: Thật xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, vừa làm sinh nhật xong là mình lăn đùng ra ốm, lại đúng lúc thời tiết chuyển lạnh nên mãi mới khỏi, sang tuần mình lại bắt đầu post truyện bình thường nhé tumblr_m9gck7lX2y1qzckow

tumblr_m9gck7lX2y1qzckow Mình tìm không thấy kịch bản kịch truyền thanh để làm cho đủ, mà trình độ của mình thì mới chỉ nghe được tên nhân vật và 1 số câu nói đơn giản dễ hiểu thôi, nên đành hẹn mọi người khi khác bổ sung sautumblr_m9gcuoBe0o1qzckow

Trong quá trình chuyển ngữ, mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định dịch “nǐ” là “Người”, không những nghe rất trân trọng, mà còn không phân định rõ đối tượng là nam hay nữ, còn mọi người thích thay từ thế nào thì tùy thôi :”> Nói thật là đây chỉ một bài hát rất ngắn thôi, mà mình còn thấy nó xoắn hơn cả 1 chương VQTT, hơn nữa bài này mình chuyển ngữ theo cảm xúc của mình khi nghe nhạc, đọc có vẻ hơi thô, sau này mình sẽ sửa lại cho thuận hơntumblr_m9gck7lX2y1qzckow

Phòng trường hợp bạn nào không hiểu, cái chỗ trong ngoặc ở phần giới thiệu diễn viên là chú thích cho thính giả biết nhân vật bắt đầu nói từ câu nào

8 thoughts on “[NL] Kịch truyền thanh

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s